1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Internationella matsvinnsdagen 29/9

I år är första gången någonsin som Internationella Matsvinnsdagen uppmärksammas. Det är FN:s organ FAO (Food ang Agriculture Organization of the United Nations) som vill få oss att gemensamt jobba ytterligare mot FN:s 12:e hållbarhetsmål "hållbar konsumtion och produktion" i Agenda2030. 

Matsvinnet är stort i flera led - från produktion, lager och transport, butiker och hos konsumenten - samtidigt som det finns människor som inte har mat för dagen. Matfattigdomen i Sverige ökar. Ska vi klara av att halvera matsvinnet och utrota fattigdom behöver vi hjälpas åt!

Stadsmissionens matbank är ett sätt att redistribuera överbliven mat i livsmedelsbranschen som annars slängs och blir till matsvinn - till människor i matfattigdom. 

Sveriges Stadsmissioner diskuterar hur vi kan reducera matsvinnet och samtidigt minska matfattigdomen tillsammans med våra nordiska grannländer på konferensen "Food donation: For the People, for the planet” på Internationella matsvinnsdagen 29/9. Anmäl dig på https://29september.eurofoodbank.org

IDFLW Invitation.pdf