1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Minskat matsvinn och minskad fattigdom

I september 2018 startade Sveriges Stadsmissioner ett tvåårigt matsvinnsprojekt finansierat av Postkodlotteriet och Vinnova. Syftet är att ta tillvara på en mycket större del av det ätbara matsvinnet från den svenska livsmedelsproduktionen, logistiken och handeln och se till att den når människor i utsatthet.

Produktionen av den mat som varje år slängs i Sverige motsvarar enligt Naturvårdsverket cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Produkterna slängs bland annat på grund av överproduktion, kort datum, inaktuella förpackningar eller felmärkning. Denna mat kan vi inom Sveriges Stadsmissioner ta emot och redistribuera till människor som lever i utsatthet via våra matbanker. Stadsmissionerna möter idag ett ökat antal människor som lever i matfattigdom, vilket betyder att man inte får i sig näringsriktig mat regelbundet. Matfattigdom kan bero på bristande ekonomi, bristande kunskaper om matlagning eller näring, eller att man inte har någon att dela måltiden med. 

Mat som doneras till Stadsmissionerna når våra målgrupper på olika sätt, bland annat genom matservering i sociala verksamheter som t.ex. i Skåne och i Göteborgs stadsmissioner. Vi delar också ut fler än 1 000 matkassar per vecka, bland annat i Eskilstuna och Uppsala. I Stockholm säljer vi maten till behövande medlemmar till mycket reducerat pris i Matmissionen-butikerna. Många stadsmissioner erbjuder också arbetsträning inom sina verksamheter för personer som står utanför arbetsmarknaden.

I dagsläget hanterar de lokala stadsmissionerna tillsammans närmare 35 ton livsmedel i veckan, motsvarande mer än 3,5 miljoner måltider per år. I och med projektet rustar vi nu för att kunna hantera mycket mer.

Projektet utvecklas i nära samarbete med livsmedelsbranschen och övrig ideell sektor, bland annat genom att bjuda in aktörer från livsmedelsföretag och civilsamhälle till specifika utvecklingsprojekt samt till årliga workshops kring redistribution av överskottslivsmedel.

Genom att se till att den mat som produceras verkligen blir till måltider värnar vi både om våra medmänniskor och vår miljö. Det känns bättre i magen då.

Vill du veta mer om projektet, kontakta projektledare Anne Lunde Dinesen, Anne.LundeDinesen@stadsmissionen.se

Vill ditt företag donera överskottslivsmedel, minska matsvinnet och bidra till människor i utsatthet? Kontakta koordinator Jens Jonsson, Jens.Jonsson@stadsmissionen.se.