1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Idag firar vi internationella matsvinnsdagen

Idag på internationella matsvinnsdagen vill vi på Sveriges stadsmissioner fira att vi under föregående år i samarbete med livsmedelsbranschen minskat matsvinnet med 1800 ton. Det motsvarar 3600 koldioxidekvivalenter – för ett bättre klimat! I stället blir maten till näring för människor som lever i matfattigdom och som samtidigt får bättre ekonomi och välmående.

I Sverige lever idag 100-400 000 människor i matfattigdom. De har inte råd att äta näringsriktig mat regelbundet. Stadsmissionen serverar måltider, delar ut matkassar och säljer i den sociala matbutiken Matmissionen till ett förmånligt pris. Arbetet bygger på samverkan med livsmedelsbranschen, både lokalt med den lokala matvaruhandlaren och nationell samordning med grossister m.fl. Vi samverkar kring kvalitetssäkring, till exempel är sluten kylkedja självklart.

Ny rapport visar att Stadsmissionens matkasseverksamhet bidrar till att människor i matfattigdom kan äta näringsriktig mat regelbundet. Samtidigt får många en bättre ekonomi och en bättre hälsa. Stadsmissionens individuella bemötande och personligt anpassade matkassar skapar en känsla av värdighet och respekt och bidrar därmed till bättre välmående.

Rapporten är del av ett tvåårigt matsvinnsprojekt med fokus på samordning och kvalitetssäkring av distributionen av maten, finansierat av Postkodlotteriet. Dialog har länge förts med livsmedelsbranschen om motsvarande samordning kring matdonationerna.

Nu inleder Stockholms Stadsmission ett branschövergripande samarbete med Svensk Dagligvaruhandel (SCDH) och Dagligvaruleverantörerna (DLF) kring matdonationerna. Ambitionen är att samarbetet på sikt ska komma människor i matfattigdom i hela landet till del, genom ökade matdonationer till övriga stadsmissioner och andra delar av civilsamhället.