1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Fantastiska 24 miljoner kronor från Postkodlotteriet

På Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet fick Sveriges Stadsmissioner fantastiska 24 miljoner kronor i vårt arbete för ett mänskligare samhälle. Medlen fördelas till de lokala stadsmissionerna runtom i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Genom social verksamhet - från akut stöd och att lindra nöd till förebyggande och långsiktigt förändringsarbete - samt samarbeten, påverkan, dialog med andra aktörer lokalt och nationellt arbetar Stadsmissionen varje dag för att minska utsattheten och utanförskapet. STORT TACK Postkodlotteriet! 

Sveriges stadsmissioner-IG-utdelning_1x1.jpg

Totalt delade Postkodlotteriet ut mer än en miljard kronor som basstöd. Det är icke-öronmärkta medel vilket innebär att givaren överlåter till organisationerna att själva avgöra var pengarna gör störst nytta. Det gör att vi kan vara flexibla och lyssna in behoven bland deltagare och i lokalsamhället, ha "örat mot marken" och anpassa oss även vid snabba samhällsförändringar. Pandemin är ett exempel.PKL-bild check.jpg

 58 ideella organisationer fick i dag dela på över en miljard, 1 040 423 000 kronor, som cirka en miljon lottprenumeranter till Postkodlotteriet bidragit med under 2020.

En ny organisation, Clowner utan Gränser, finns med i kretsen av de ideella organisationer som delar på lotteriets årligas överskott.

Postkodlotteriet drivs av övertygelsen att världen blir bättre med ett starkt civilsamhälle som också kan driva utvecklingen i en positiv riktning. Många av Postkodlotteriets prenumeranter delar den uppfattningen, samtidigt som de har också har en chans att vinna tillsammans med sina grannar.

Postkodlotteriet startade i Sverige 2005 och har sedan starten genererat mer än tolv miljarder kronor till civilsamhället. Det är medel som i den allra största utsträckningen inte är öronmärkta, utan används av organisationerna där behoven är som störst.