1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Bostad först i riksdagen

Förra veckans Bostad först-seminarium i riksdagen var fullsatt och Stockholms Stadsmissions seniorrådgivare Marika Markovits’ fråga ”Hur kan man sitta i riksdagen och se sina medborgare i ögonen när man inte löser bostadspolitiken?” skakade om politikerna.

Både (V) och (KD) sade sig vilja ha en nationell hemlöshetsstrategi med ett brett politiskt stöd. Nationell uppföljning är en viktig komponent, menade Rågsjö (V). Moderaterna pratade om bostadspolitiken i stort där man behöver samsyn för att lösa hemlösheten. 

Bild1.JPG

T.v. manifestation utanför riksdagen. T.h. Ann-Kristin Sörensen, fd Bostad först-boende och boendestödjare Helsingborg, Marika Markovits, Stockholms Stadsmissions seniora rådgivare, Jan Ström, projektledare 2-årigt projekt med syfte att sprida Bostad först, samt panelen i riksdagen. 

Seminariet arrangerades av Sveriges Stadsmissioners Postkodlotteri-finansierade projekt med syfte att sprida Bostad först till fler kommuner. Intresset har varit stort, med 500 deltagare i grundutbildningen och ytterligare fler i påbyggnadsutbildningar. Däremot är antalet kommuner som jobbar med Bostad först endast runt 20-talet av 290 kommuner. Det ska jämföras med våra grannländer, Norge och Finland, där Bostad först genomförs på bred front och hemlösheten minskat senaste åren.

Dagen innan höll några före detta hemlösa och Bostad först-boende, som nu lever ett ordnat liv, en manifestation utanför riksdagen i Stockholm. Detta i solidaritet med de som fortfarande lever i hemlöshet och med uppmaningen att utöka Bostad först i landet.

-          Ropen skalla, bostäder till alla! ropade man. Och sovsäckar är kalla.

Sveriges Stadsmissioner menar att riksdagen behöver anta en nationell hemlöshetsstrategi där uppföljning utifrån samma måttstock och Bostad först som prioriterad modell är viktiga delar. Med Bostad först klarar 8 av 10 personer i hemlöshet av att behålla sin lägenhet och få ett mer ordnat liv – till skillnad från den i många kommuner etablerade boendetrappan där få klarar av att till slut få ett eget hem. Läs mer om Bostad först i kommunerna här.