1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Samtal om äldre i Almedalen

Under onsdagen deltog projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa i Almedalen. Under huvudrubriken Erfarna tankar, hade Sveriges Stadsmissioner ett program tillsammans med sina samarbetspartners S:t Lukas och Mind under eftermiddagen.

Under hela dagen stod representanter från de olika föreningarna i ett litet tält centralt i Visby och informerade om sina verksamheter och samtalade med intresserade. De olika programpunkter gick under temat Den goda ålderdomen gäller inte alla och handlade om livsberättargrupper som ett sätt att bryta ofrivillig ensamheten, äldre sverigefinnar, en bortglömd minoritetsgrupper samt psykisk ohälsa efter pensionen.

Dagen avslutades med ett varmpratsmingel som uppmuntrade till djupare frågor än det kallprat vi är vana vid. Deltagarna fick frågekort med olika frågor att ställa till varandra som; Vad ger ditt liv mening? Vilket är ditt bästa livsråd? Vad längtar du efter i livet?