1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Fem procent av befolkningen under 65 år diagnostiseras med depression. För personer över 65 år är det tio procent. Dubbelt så många och de får inte den hjälp de behöver. Äldres psykiska hälsa är ett förbisett problem.

Livsberättargrupper 

Under hösten 2016 startade Sveriges Stadsmissioner projektet “Äldres existentiella och psykiska ohälsa” för att förebygga depression, ge ökad mening och delaktighet i livet för äldre som bor ensamma.

Genom projektet erbjuds samtalsgrupper, så kallade “livsberättargrupper”. Varje grupp består av sex till åtta deltagare, som träffas under ledning av utbildade gruppledare en gång i veckan under tio veckor för att dela minnen, tankar och erfarenheter. Metoden innebär att man stärker individens identitet och främjar acceptans kring hur livet blivit. Deltagarna får även reflektera kring livet här och nu och hur det kan bli så bra som möjligt framåt. Förhoppningen är att deltagarna ska känna gemenskap och även fortsätta träffas på egen hand efter att träffarna upphört.

 L1020124 (2) ny (003)_till hemsidan.jpg

Nya samtalsgrupper startar runt om i landet varje termin i de lokala stadsmissionerna. Projektet håller på till och med maj 2019 och deltagarna följs av Ulla Peterson, forskare på Linnéuniversitetet. Resultatet av forskningen ska presenteras på en konferens den 9 maj 2019 och efter projektets slut skall metoden spridas och utbildning till gruppledare erbjudas via Sveriges Stadsmissioner, Mind och St Lukas.

 Fakta kring äldre:

  • Antalet 65 år och äldre ökar. I dag 2 miljoner människor, 1/5 del av befolkningen.
  • Medellivslängden är 84 år för kvinnor och 80 år för män. Vi blir allt äldre.
  • Var tredje person som är 65 år och äldre bor ensam.
  • Andel som tar sitt liv är störst bland äldre män. En person över 65 år tar livet av sig varje dag. 2017 var det 122 kvinnor och 294 män som tog sina liv i denna åldersgrupp.
  • Missbruk bland seniorer, främst kvinnor ökar.

För frågor och mer information: Marie-Louise Söderberg, projektledare, 072-402 55 61,

marie-louise.soderberg@stadsmissionen.se

Projektet finansieras av Postkodlotteriet.    

 

<