1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen - akut stöd och långsiktigt förändringsarbete

Människor som stadsmissionerna möter kan både befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors inkludering och egenmakt.

Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé. På de flesta orter finns rådgivning för EU-medborgare och matutdelning. På några orter finns öppen förskola, terapiverksamhet, skyddat boende, missbruksbehandling m.m. Stadsmissionerna utvecklar och arbetar med olika sociala modeller för att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt.

Rapporten ”Min tur att berätta” vinner Publishingpriset 2020

Hurra! Rapporten ”Min tur att berätta” vinner Publishingpriset 2020. Ett extra varmt tack till alla barn som delat med sig om hur det är att leva med våld. Ladda ner och läs rapporten

vinnare1.jpg

Nominerad till publishingpriset

 
Rapporten “Min tur att berätta” är nominerad till Publishingpriset i kategori Print/Rapporter. En jury med tolv ledamöter kommer att granska, bedöma och jämföra de tävlande bidragen för att sedan utse en vinnare för varje kategori plus Publishingprisets tre Grand Prix. Vinnarna presenteras i november.

Ladda ner och läs rapporten Min tur att berätta

prisbild (002).png

Internationella matsvinnsdagen 29/9

I år är första gången någonsin som Internationella Matsvinnsdagen uppmärksammas. Det är FN:s organ FAO (Food ang Agriculture Organization of the United Nations) som vill få oss att gemensamt jobba ytterligare mot FN:s 12:e hållbarhetsmål "hållbar konsumtion och produktion" i Agenda2030. 

Matsvinnet är stort i flera led - från produktion, lager och transport, butiker och hos konsumenten - samtidigt som det finns människor som inte har mat för dagen. Matfattigdomen i Sverige ökar. Ska vi klara av att halvera matsvinnet och utrota fattigdom behöver vi hjälpas åt!

Stadsmissionens matbank är ett sätt att redistribuera överbliven mat i livsmedelsbranschen som annars slängs och blir till matsvinn - till människor i matfattigdom. 

Sveriges Stadsmissioner diskuterar hur vi kan reducera matsvinnet och samtidigt minska matfattigdomen tillsammans med våra nordiska grannländer på konferensen "Food donation: For the People, for the planet” på Internationella matsvinnsdagen 29/9. Anmäl dig på https://29september.eurofoodbank.org

IDFLW Invitation.pdf

Livsberättargrupper minskar ensamheten hos äldre

När Harriets man dog blev hon väldigt ensam. Barn och barnbarn bor långt bort och de har sällan kontakt. Med bara några tusenlappar kvar att leva på när räkningarna är betalda blir livet begränsat.

När Stadsmissionen startade den forskningsbaserade metoden livsberättargrupper, som innebär strukturerade samtal om livet, anmälde sig Harriet genast.

– Det är fint att dela sitt liv med andra och höra att man inte är ensam om att ha kämpat, säger Harriet om Stadsmissionens livsberättargrupp.

Till Stadsmissionens öppna dagverksamhet kommer många som inte har någon annanstans att ta vägen. Många äldre får ett mål hemlagad mat och sällskap. Stadsmissionens besökare hälsar alltid på varandra men det var först med livsberättargrupperna som de lärde känna varandra på riktigt. För några blev det som att få en ny familj, säger samtalsledare Jonna Arb.

Läs hela artikeln på Hälsoportalen här

"Nu ska du få höra sanningen" - barns samtal med psykolog Malin Rekke

”Nu ska du få höra sanningen”. Så inledde många barn sina samtal med psykolog Malin Rekke. Malin har träffat och djupintervjuat 20 barn som berättar om sina erfarenheter i rapporten Barns röster. Rapporten kommer inom kort och är en del av projektet Barns rätt i skyddat boende, ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och BRIS och finansierat av Postkodlotteriet. Här berättar Malin om mötet med barnen.

“Alla var ovana vid att få frågor om sin familje- och boendesituation och om sina egna upplevelser av våldet. Och alla tog chansen att berätta. De sa att få vuxna bryr sig och att de flesta vuxna mest lyssnar på deras föräldrar. Det var tydligt att väldigt få av dem upplevde att de hade fått ett enskilt bemötande och en bekräftelse från omvärlden”, säger Malin.

Barnen gav mig ett stort förtroende i samtalen och det växte fram en ömsesidig tillit i våra möten. Jag blev väldigt tagen och berörd över hur mycket de går och bär på, hur stort ansvar de tar och hur ensamma de har blivit genom att leva med våldet”, säger Malin.Hon är glad över att de vågade, orkade och ville berätta.          

Läs rapporten här

malin stor.png