1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen - akut stöd och långsiktigt förändringsarbete

Människor som stadsmissionerna möter kan både befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors inkludering och egenmakt.

Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé. På de flesta orter finns rådgivning för EU-medborgare och matutdelning. På några orter finns öppen förskola, terapiverksamhet, skyddat boende, missbruksbehandling m.m. Stadsmissionerna utvecklar och arbetar med olika sociala modeller för att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt.

Sveriges Stadsmissioner på MR-dagarna 19-21 april

Årets mänskliga rättighetsdagar - tema bostad en mänsklig rättighet - går av stapeln 19-21 april online. 

Sveriges Stadsmissioner deltar med de båda egna seminarierna "Bostad en mänsklig rättighet - och statens ansvar" samt "Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld" i samarbete med BRIS. Ni finner oss också i flera paneler.

Några seminarier är gratis, för andra krävs biljett. 

Webinarium: Barns rätt i skyddat boende

Sveriges Stadsmissioner och Bris har under tre år samarbetat i ett projekt för att stärka barnrättsperspektivet och rättigheterna för de över 6 000 barn i Sverige som varje år bor på ett skyddat boende. Nu är det dags att dela resultat och kunskap från projektet. Barns berättelser om att uppleva våld hemma och erfarenheter från skyddade boenden, deras önskemål och förslag löper som en röd tråd genom programmet.

toppbild inkl text1.jpg

Medverkande: Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet, ledde SOU:n ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, Carolina Överlien, professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga. Ann-Charlotte Münger, universitetslektor på Barnafrid, Linköpings Universitet, Malin Rekke, psykolog på Bris. Socialsekreterare och personal på Göteborgs och Linköpings skyddade boende med barnrättsperspektiv. Med flera. Moderator: Linus Torgeby.

Fantastiska 24 miljoner kronor från Postkodlotteriet

På Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet fick Sveriges Stadsmissioner fantastiska 24 miljoner kronor i vårt arbete för ett mänskligare samhälle. Medlen fördelas till de lokala stadsmissionerna runtom i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Genom social verksamhet - från akut stöd och att lindra nöd till förebyggande och långsiktigt förändringsarbete - samt samarbeten, påverkan, dialog med andra aktörer lokalt och nationellt arbetar Stadsmissionen varje dag för att minska utsattheten och utanförskapet. STORT TACK Postkodlotteriet! 

Sveriges stadsmissioner-IG-utdelning_1x1.jpg

Årets insamlare - Stadsmissionen vann två kategorier!

Utmärkelsen Årets Givare delas ut av insamlingsbranschorganisationen Giva Sverige. Priset delas ut i fem kategorier för att uppmärksamma det viktiga arbete som utförs för att finansiera civilsamhället. 

Årets utdelning den 17 mars tilldelades både Göteborgs och Stockholms Stadsmission priset i varsin kategori. I kategorin Givare prisades Sara Day som med stort engagemang arbetat som volontär för Göteborgs Stadsmission under sin permittering. 

Stockholms Stadsmission tog hem priset i kategorin Organisation, för sitt strategiska finansieringsarbete med det tuffa målet att på sex månader samla in 40 miljoner kronor för att rädda mötesplatsen St Paul. På mindre än ett halvår, mitt under pandemin, lyckades teamet samla in hela 43 miljoner kronor – tack vare lika delar innovation, systematik och teamwork.

Bild Årets insamlare 2021.jpg

Kicki Aldrin, teamledare företagsinsamling Stockholms Stadsmission och ansvarig insamling mötesplats St Paul. 

Risk att utsattheten ökar vid nedstängning

De tusentals människor i hemlöshet och fattigdom som Stadsmissionen möter varje dag har ingen annanstans att ta vägen, när samhället stänger ner och digitaliserats allt mer under pandemin.

Stadsmissionerna runtom i landet har sedan pandemins början följt riktlinjerna och anpassat verksamheterna. Våra besökare har fått kortare tid på sig att värma sig hos oss. De har till vissa delar fått hämta matpaket och ätit ute. Städrutiner och information om pandemin och hygien är viktiga anpassningar. När vi behövt prioritera är det de som inte har något hem som fått komma in i värme och vila, för en dusch, äta och prata en stund. Psykiskt stöd och trygghet är viktiga delar.  

Sveriges Stadsmissioner har svarat på remissen om Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Läs hela remissvaret här

<