1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Civilsamhället viktig del i arbetsmarknadens utformning

Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom den rapport som Forum, Famna och Giva Sverige publicerat i dagarna, "Civilsamhället och coronakrisen, juni 2020". I den presenteras tio förslag hur civilsamhällets arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden kan stärkas och utvecklas när arbetslösheten nu ökar. 

- Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom rapportens förslag och önskar att arbetsmarknadens utformande tar i beaktande civilsamhällets roll och möjliggör att skala upp vår viktiga verksamhet för människor i arbetslöshet, säger Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos. 

Bland flera förslag utmärker sig särskilt förslaget "Idéhall". Tanken är att civilsamhället skulle kunna göra stor nytta, motsvarande Samhalls verksamhet men inom civilsamhällets ramar. Civilsamhället har lång erfarenhet av arbetsträning bland annat med secondhandbutiker där arbetsträning, återanvändning och kläder till den som annars inte har råd samverkar. Eller inom café och restaurang där matsvinn är en viktig del. 

-  Stadsmissionens arbetsträning är en språngbräda tillbaka till arbetslivet. För många innebär det sysselsättning och en gemenskap som är viktig för välmåendet och för delaktighet i samhället, säger Lindroos.